Jag har har lärt mig mer om bloggverktyget WordPress. Det inbyggda verktyget hos serverinnehavaren har fungerat okej. WordPress har mer utvecklingsmöjligheter men kräver litet mer. Jag har därför valt att fortsätta bloggen med WordPress som verktyg.Bloggen fortsätter här:
http://naturligbiodling.eu/blogg